Series

ISSN: 0284-8651

Insikt och närvaro

Insikt och närvaro

Katarina Plank | Insikt och närvaro. Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness | Lund Studies in African and Asian Religions 18 | Makadam | 2011

Bilden av buddhism som en introspektionens och fridens religion har i mångt och mycket präglats av kolonisatörernas, teosofernas, de tidiga västerländska akademikernas och konvertiternas egna tolkningar och framställningar. Det finns därför, bland både meditationslärare och allmänhet, ...

Read more on the homepage of the publication series

Inside the Guru's Gate

Kristina Myrvold | Inside the Guru's Gate. Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi | Lund Studies in African and Asian Religions 17 | 2007

Read more on the homepage of the publication series

Inside the Guru’s Gate

Kristina Myrvold | Inside the Guru’s Gate. Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi | Lund Studies in African and Asian Religions 17 | 2007

Read more on the homepage of the publication series

Seger åt Tibet!

Åse Piltz | Seger åt Tibet! Den tibetanska diasporan och den religiösa nationen | Lund Studies in African and Asian Religions 16 | Almqvist & Wiksell International | 2005

Read more on the homepage of the publication series

De villkorligt frigivna

Pierre Wiktorin | De villkorligt frigivna. Relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand | Lund Studies in African and Asian Religions 15 | Almqvist & Wiksell International | 2005

Read more on the homepage of the publication series

Götter auf Erden

Heike Peter | Götter auf Erden. Hethitische Rituale aus Sicht historischer Religionsanthropologie | Lund Studies in African and Asian Religions 14 | Almqvist & Wiksell International | 2004

Read more on the homepage of the publication series

Not Just Any Water

Sidsel Hansson | Not Just Any Water. Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy | Lund Studies in African and Asian Religions 13 | 2001

Read more on the homepage of the publication series

The Birth of Religion among the Balanta of Guinea-Bissau

Inger Callewaert | The Birth of Religion among the Balanta of Guinea-Bissau | Lund Studies in African and Asian Religions 12 | Almqvist & Wiksell International | 2000

Read more on the homepage of the publication series

Concord and conflict

Jianping Wang | Concord and conflict. The Hui communities of Yunnan society in a historical perspective | Lund Studies in African and Asian Religions 11 | 1996

The vital force

Roland Hallgren | The vital force. A study of Àṣẹ in the traditional and neo-traditional culture of the Yoruba people | Lund Studies in African and Asian Religions 10 | 1995

De avestiska gatha'erna

Lennart Olsson | De avestiska gatha'erna. Inledande studie | Lund Studies in African and Asian Religions 9 | 1994

Trisvabhāva

Åke Boquist | Trisvabhāva. A study of the development of the three-nature-theory in Yogācāra Buddhism | Lund Studies in African and Asian Religions 8 | 1993

The apocalypse of Adam

Per-Arne Linder | The apocalypse of Adam. Nag Hammadi codex V,5 considered from its Egyptian background | Lund Studies in African and Asian Religions 7 | 1991

O mother of the gods and men

Britt-Mari Näsström | O mother of the gods and men. Some aspects of the religious thoughts in emperor Julian's discourse on the mother of the gods | Lund Studies in African and Asian Religions 6 | 1990

Jando

Lena Eile | Jando. The rite of circumcision and initiation in East African Islam | Lund Studies in African and Asian Religions 5 | 1990

Hindu philosophy in Buddhist perspective

Olle Qvarnström | Hindu philosophy in Buddhist perspective. The Vedāntatattvaviniścaya chapter of Bhavya's Madhyamakah | Lund Studies in African and Asian Religions 4 | 1989

A treatise on the unity and trinity of God by Israel of Kashkar (d. 872)

Bo Holmberg (ed.) | A treatise on the unity and trinity of God by Israel of Kashkar (d. 872). Introduction, edition and word index | Lund Studies in African and Asian Religions 3 | 1989

The good things in life

Roland Hallgren | The good things in life. A study of the traditional religious culture of the Yoruba people | Lund Studies in African and Asian Religions 2 | 1988

Manichaean studies

Peter Bryder (ed.) | Manichaean studies. Proceedings of the First International Conference on Manichaeism. August 5-9, 1987 | Lund Studies in African and Asian Religions 1 | 1988

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05