Series

ISSN: 1651-4432

Religionssociologisk mångfald

Religionssociologisk mångfald

Curt Dahlgren (ed.) | Religionssociologisk mångfald. Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige | Lund Studies in Sociology of Religion 13 | 2022

Read more on the homepage of the publication series

Från ämbetsman till ämbetsbärare

Från ämbetsman till ämbetsbärare

Gunilla Ohlsson | Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider | Lund Studies in Sociology of Religion 11 | Arken | 2012

Read more on the homepage of the publication series

Not the Whole Story

Not the Whole Story

Gunilla Hallonsten | Not the Whole Story. The Impact of the Church, Traditional Religion and Society on the Individual and Collective Perceptions of HIV in Swaziland | Lund Studies in Sociology of Religion 10 | 2012

Read more on the homepage of the publication series

Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet

Margareta Skog | Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet. I Berndt Gustafssons fotspår. Tre studier | Lund Studies in Sociology of Religion 9 | Arken | 2010

Read more on the homepage of the publication series

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

Ina Rosen | I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious. Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area. A Focus Group Study | Lund Studies in Sociology of Religion 8 | 2009

Read more on the homepage of the publication series

Kring begravningar i nutid

Curt Dahlgren, Göran Gustafsson (ed.) | Kring begravningar i nutid. Tre studier | Lund Studies in Sociology of Religion 6 | 2006

Read more on the homepage of the publication series

Religiositet bland migranter

Religiositet bland migranter

Magdalena Nordin | Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund | Lund Studies in Sociology of Religion 5 | 2004

Read more on the homepage of the publication series

När det sociala kapitalet växlas in

Göran Gustafsson | När det sociala kapitalet växlas in. Om begravningar och deltagandet i begravningar | Lund Studies in Sociology of Religion 4 | Arken | 2003

Read more on the homepage of the publication series

Tron, ordet och nådegåvorna

Zenita Johansson | Tron, ordet och nådegåvorna. En studie av Livets Ord i Tjeckien | Lund Studies in Sociology of Religion 3 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Yrke: begravningsentreprenör

Anna Davidsson-Bremborg | Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering | Lund Studies in Sociology of Religion 2 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Civilreligion med ett mänskligt ansikte

Paula Håkansson | Civilreligion med ett mänskligt ansikte. President Václav Havels tankar om individ, religion och samhälle | Lund Studies in Sociology of Religion 1 | 2002

Read more on the homepage of the publication series

Page Manager: hege_irene.markussenctr.luse | 2020-10-05