lunduniversity.lu.se

Centre for Theology and Religious Studies

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Islamology: Level 1

ISLA11

Course code: ISLA11
Swedish title: Islamologi: Grundkurs
ECTS credits: 30

Semester:

Study period: autumn 2019
Type of studies: full time, day
Study period: 2019-09-02 – 2020-01-19
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A
Application code: LU-37751

Introductory meeting: 2019-09-02 at 09.15 – 10.00: LUX:B339

Teachers: Anders Ackfeldt, Johan Cato, Rickard Lagervall

Description

Kursens innehåll

På denna grundläggande islamologikurs börjar du med att studera islam som ett nutida fenomen. Du får en inblick i islams teologi och dess inriktningar, men möter också dagsaktuella frågor om islams roll i vår samtid.

Vi ser på islams historiska utveckling de senaste ett hundra åren. Detta sker i den första delkursen som heter "Nutida islamiska diskussioner".

I den andra delkursen, "Muhammad, Koranen och den tidiga historien", får du en översikt över islams historiska ursprung, Muhammads betydelse, Koranens tillkomsthistoria och islams utveckling under tiden fram till år 750 e v t. En central fråga är vilken roll islams tidiga historia spelar för muslimer idag. Vad betyder Muhammad, Koranen och den tidiga historien i allt från en muslims vardagspraktik till politiskt beslutsfattande?

Den tredje delkursen, "Islam i imperiernas tid", ger dig en inblick i perioden från 750 fram till tidigt 1900-tal.

Den fjärde delkursen heter "Det muslimska Europa". Här möter du frågorna kring hur islam tolkas, praktiseras och utvecklas i en europeisk miljö. En annan viktig del rör studiet av islam och muslimer i Sverige.

Inom islamologi välkomnar vi dig till en levande utbildningsmiljö med ett stort engagemang. Målsättningen är att skapa en bra studiesocial miljö bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar, filmvisningar, debatter och studieresor. Vill du förstå en spännande värld? Läs islamologi!

 

Efter kursen

Efter kursen kan du fortsätta att fördjupa dig inom islamologi och söka till fortsättningsnivån inom ämnet.

 

 

Modules

  1. Present Day Islamic Discussions, 7.5 ECTS
  2. Muhammad, The Quran and the Formative History, 7.5 ECTS
  3. Islam in the Age of the Empires, 7.5 ECTS
  4. Muslims in Europe, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

ISLAMOLOGI: GRUNDKURS 30 HP