lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min forskning är filologiskt inriktad och rör framför allt två områden: dels Indiens inhemska religioner, i synnerhet klassisk och nutida hinduism, dels astrologi och besläktade divinationsformer – från det hellenistiska Egypten till förra sekelskiftets Storbritannien, men med tonvikt på Sydasien. Jag har huvudsakligen ägnat mig åt textbaserad grundforskning, mestadels också inom i stor utsträckning outforskade ämnesområden. Mina nuvarande forskningsintressen kretsar kring den hinduiska och jainistiska receptionen av medeltida astrala kunskapssystem från den perso-arabiska kultursfären.

Mitt främsta klassiska språk är sanskrit, och jag har utgivit svenska direktöversättningar av Bhagavadgītā samt de tidiga upaniṣaderna. Jag har undervisat i religionshistoria vid Lunds universitet, där jag utvecklat ett antal kurser kring olika aspekter av indiska religioner respektive astrologihistoria, sedan 1998, samt i indologi med sanskrit vid Köpenhamns universitet sedan 2005.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Martin Gansten

Docent, forskare
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.ganstenctr.luse

Telefon 046–222 90 45

Rum LUX:B228

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30