lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Christina Packalén

Studievägledare
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post christina.packalenctr.luse

Telefon 046–222 90 48

Rum LUX:B117

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30