lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs I

KRMB25

Kurskod: KRMB25
Engelsk titel: Church and Mission Studies: Level 2 A
Högskolepoäng: 15

Termin:

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-20
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12/CTRA11/CTRD12/CTRD01) eller motsvarande.
Anmälningskod: LU-38152

Introduktionsmöte: 2018-09-04 kl. 09.15 – 10.00: LUX:A127

Lärare: David Gudmundsson, Katarina Pålsson, Mika Vähäkangas

Beskrivning

Kursens innehåll

Varför finns det så många kyrkor? I kursen studeras de kristna kyrkornas historia. Du får möjlighet att studera kyrkornas mångfald och utveckling i ett historiskt och teologiskt sammanhang.

Kursen ger en översikt av kristenhetens historia med särskilt fokus på olika processer som format de nutida kyrkorna och deras självförståelse. Här betonas också samspelet mellan olika kyrkotraditioner och deras relationer till det omgivande samhället samt till andra religioner och kulturer.

Vid tio seminarier får du bekanta dig med betydelsefulla och tidstypiska texter från olika epoker. Genom fördjupningsföreläsningar erbjuds en god introduktion till viktiga metoder och teorier inom ämnet.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.