Sommarkurser 2019

Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap 7,5 hp

Under 1800-talet blomstrade ockultismen, en bred kulturell strömning som försökte återförtrolla världen genom att återuppliva Antikens och Renässansens esoteriska läror. Dessa ockulta rörelser kunde organisera sig i löst sammanhållna grupper och hierarkiska ordenssällskap och intresserade sig för allt från ritualmagi och alkemi till spiritism och tarot. Ockultismen är en del av vår historia och kultur som länge varit osynlig i akademisk forskning. Trots det har den haft stor påverkan på samhället. Tvärtemot vad man skulle kunna tro var de ockulta rörelserna engagerade i samhällsdebatten, från djurrätt och feminism till kolonialpolitik och nationalism. Läs mer på kurssidan

Lärare: Olivia Cejvan, Johan Nilsson

Kursperiod: 2019-06-10 – 2019-08-16

När Gud tar plats - dagsaktuella debatter om religion 7,5 hp

Den här kursen tar sin utgångspunkt i några av de senaste årens hetaste debatter om religion och ställer frågor kring var gränsen går för samförstånd. Måste alla verkligen ta i hand i Sverige? Ska vi ha skolavslutning i kyrkan eller separata badtider i simhallar? Bör huvuddukar och heltäckande plagg för kvinnor förbjudas? Är det en mänsklig rättighet att själv få bestämma över sin kropp? Stämmer det att vi får ett bättre samhälle om fler människor utövar och praktiserar religion, så som företrädare för religiösa samfund ibland påstår? Eller är ett ökat religiöst inflytande tvärtom skadligt för samhället? Läs mer på kurssidan Lärare: Anders Ackfeldt Kursperiod: 2019-06-10 – 2019-07-12

Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid 7,5 hp

Den så kallade #metoo-kampanjen och därtill kopplade #metoo-upprop har under det senaste året fått ett stort genomslag och har bidragit till att synliggöra såväl strukturella samt individuella aspekter avseende mäns övergrepp på kvinnor inom i princip alla delar av samhället. Kursen sätter denna utveckling i relation till teorier om genus och makt, men bidrar också till att introducera etiska grundantaganden – såsom alla människors lika värde – som är centrala för att belysa och motverka patriarkala strukturer.

Kursperiod: 2019-06-10 – 2019-08-16

Läs mer på kurssidan

Lärare på kursen: Emil Bernmalm, Johanna Gustafsson Lundberg, Alexander Maurits, Sinikka Neuhaus

Sök sommarkurs här!

Anmäl dig på antagning.se senast den 15/3!
Affisch sommarkurser
Affisch sommarkurser