Sommarkurser 2017

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Det onda och de onda - från demoner till psykopater 7,5 hp

Att ondska existerar är en empirisk sanning: varje dag begås onda handlingar, varje dag drabbas människor av ondska. Kan man förklara ondska? Vad hände egentligen i Abu Ghraib? Och är det möjligt att förstå en man som Josef Fritzl? Är han en ond människa - kan man överhuvudtaget tala om onda människor. Kan ondska förebyggas? Vi använder oss av både filosofiska och teologiska teorier, skönlitteratur och film för att söka ondskans rötter. Man kan inte lova att vi finner svaret, men det kommer säkert att bli spännande diskussioner och utmanande texter. Kurshemsida Lärare: Ann Heberlein Kursperiod:  2017-06-05 – 2017-08-13

I Baals land - den kanaaneiska religionen och dess texter 7,5 hp

Gamla testamentets religion uppstod inte ur ett vakuum. Före och runt omkring den israelitiska kultur som präglat hela västerlandet fanns en annan och för många okänd religiös tradition – den som ibland kallas den kanaaneiska. Här var stormguden Baal, han som i Gamla testamentet framställs som den värste av avgudar, den store hjälten – och runt honom fanns ett helt panteon.

På denna kurs bekantar vi oss med religionen från Ugarit och dess lämningar; vi läser om hur Baal bekämpar sina fiender Yamm (”Havet”) och Mot (”döden”), och vi spårar hur denna sedan länge döda religiösa tradition lämnat avtryck ända in i vår egen tid. Kurshemsida Lärare: Ola Wikander
Kursperiod: 2017-06-05 – 2017-07-09