Sommarkurser 2016

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Det onda och de onda - från demoner till psykopater 7,5 hp

Att ondska existerar är en empirisk sanning: varje dag begås onda handlingar, varje dag drabbas människor av ondska. Kan man förklara ondska? Vad hände egentligen i Abu Ghraib? Och är det möjligt att förstå en man som Josef Fritzl? Är han en ond människa - kan man överhuvudtaget tala om onda människor. Kan ondska förebyggas? Vi använder oss av både filosofiska och teologiska teorier, skönlitteratur och film för att söka ondskans rötter. Man kan inte lova att vi finner svaret, men det kommer säkert att bli spännande diskussioner och utmanande texter. Kurshemsida Lärare: Ann Heberlein Kursperiod: 2016-06-07 – 2016-07-08 Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier.  

Religionsbeteendevetenskap: Varför finns religion i dagens Sverige? 7,5 hp


Varför finns religion i dagens Sverige? Varför fortsätter människor i Sverige att vara religiösa fastän landet blir allt mer modernt? Inom vilka samfund ökar medlemsantalen och inom vilka minskar de? Har alla religiösa samfund samma inflytande i det svenska samhället?

Sverige är ett land som betraktas som ett av världens mest sekulariserade länder med en låg grad av religiös praktik och religiös tro. Samtidigt har landet blivit alltmer religiöst pluralistiskt och religionen syns alltmer i det offentliga. Hur kan detta förklaras? På kursen presenteras och diskuteras vilken roll och funktion religion har i dagens Sverige och varför det ser ut så utifrån teorier om moderna samhällen, sekularisering och globalisering. Kurshemsida Lärare: Magdalena Nordin Kursperiod: 2016-06-07 – 2016-08-12 Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier.