Sommarkurser 2015

Religionshistoria: Antik gnosticism - texter och traditioner  7,5 hp

Vad är gnosticism och vilka skrev de "gnostiska evangelierna"? Denna kurs utforskar dessa frågor, främst med utgångspunkt i Nag Hammadi-biblioteket, 52 texter skrivna på koptiska, framgrävda av gravplundrare ur Egyptens sand år 1945. Du får stifta närmare bekantskap med antika gnostiska riktningar som Valentinianismen, Setianismen och Hermetismen och deras relation till antik filosofi och religion, judendom och kristendom. Vi tittar också närmare på texter som Sanningens evangelium, Egyptiernas evangelium, Filips evangelium och utforskar äktheten i det nyligen påträffade fragmentet ur Jesus frus evangelium.
  • Kurshemsida
  • Lärare: Paul Linjamaa
  • Period 2015-06-08 – 2015-07-10
  • Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Det onda och de onda - från demoner till psykopater  7,5 hp

Att ondska existerar är en empirisk sanning: varje dag begås onda handlingar, varje dag drabbas människor av ondska. Kan man förklara ondska? Vad hände egentligen i Abu Ghraib? Och är det möjligt att förstå en man som Josef Fritzl? Är han en ond människa - kan man överhuvudtaget tala om onda människor. Kan ondska förebyggas? Vi använder oss av både filosofiska och teologiska teorier, skönlitteratur och film för att söka ondskans rötter. Man kan inte lova att vi finner svaret, men det kommer säkert att bli spännande diskussioner och utmanande texter.
  • Kurshemsida
  • Lärare: Ann Heberlein
  • Period 2015-06-08 – 2015-07-10
  • Behörighetskrav: Grundläggande samt 30 hp akademiska studier

Religionsbeteendevetenskap: Varför finns religion i dagens Sverige?  7,5 hp

Varför finns religion i dagens Sverige? Varför fortsätter människor i Sverige att vara religiösa fastän landet blir allt mer modernt? Inom vilka samfund ökar medlemsantalen och inom vilka minskar de? Har alla religiösa samfund samma inflytande i det svenska samhället? Sverige är ett land som betraktas som ett av världens mest sekulariserade länder med en låg grad av religiös praktik och religiös tro. Samtidigt har landet blivit alltmer religiöst pluralistiskt och religionen syns alltmer i det offentliga. Hur kan detta förklaras? På kursen presenteras och diskuteras vilken roll och funktion religion har i dagens Sverige och varför det ser ut så utifrån teorier om moderna samhällen, sekularisering och globalisering.