Sommarkurser 2013

KRMB10 Kyrko- och missionsstudier: Andliga klassiker 7,5 hp
Period: 10/6 – 11/8 halvfart

Kristna har från fornkyrkan till i dag reflekterat kring hur de ska leva sin kristna tro. Detta har skapat en egen litteratur med andliga klassiker som uttrycker olika kristna spiritualiteter. Spiritualitet handlar om hur människor och gemenskaper lever sin tro. Vi kommer i denna kurs lära oss hur vi kan studera spiritualitet och bekanta oss med andliga klassiker från de stora kristna traditionerna - fornkyrkan, östkyrkorna, romersk-katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna. Vilka andliga klassiker har människor läst genom tiderna? Hur har de andliga klassikerna format människors spiritualitet? Hur har kulturen och samhället påverkat de andliga författarna?
Lärare

KRMB12 Kyrko- och missionsstudier: Global kristendom 7,5 hp
Period: 10/6 – 14/7 helfart

Vad karakteriserar kristendom i vår globala samtid? Är det kvinnan ifrån Kongo som följer sin spirituelle ledare Papa Simon Kimbangu Kiangani, som den Heliga Anden själv reinkarnerad? Är det en Luthersk prästs politiska teologi i kampen för social rättvisa i Palestina? Är det den växande kropp av pentekostala och karismatiska kyrkor i Asien, Latinamerika och Afrika, som med bibeln i hand säger sig kunna bekämpa all världens ondska, hela mänskligt lidande och driva häxor och onda andar på flykt? Är det nigerianska pingstkyrkors arbete att evangelisera den sekulariserade svensken genom att skicka missionärer till Sverige? Med en tredjedel av världens invånare kristna, enade i en global kristenhet, belyser kursen kristendomens heterogena uttryck och hur kristendomens tyngdpunkt under det tjugonde århundradet förskjutits söderut. Genom konkreta exempel ifrån kontexter där kristendomen idag expanderar snabbast, diskuteras hur olika kristna uttryck formas i relation till religiös mångfald, kultur, politik och teologi med lokala såväl som globala perspektiv i åtanke.   
 
I en inspirerande seminariemiljö bjuds kursdeltagare att ta ett steg in i och utforska några aspekter av den globala kristendomens samtida uttryck.
Lärare

RHBB20 Religionsbeteendevetenskap: Varför finns religion i dagens Sverige?  7,5 hp
Period: 10/6 – 14/7 helfart

Varför finns religion i dagens Sverige? Varför fortsätter människor i Sverige att vara religiösa fastän landet blir allt mer modernt? Inom vilka samfund ökar medlemsantalen och inom vilka minskar de? Har alla religiösa samfund samma inflytande i det svenska samhället? Sverige är ett land som betraktas som ett av världens mest sekulariserade länder med en låg grad av religiösa praktik och religiös tro. Samtidigt har landet blivit alltmer religiöst pluralistiskt och religionen har kommit synas alltmer i det offentliga. Hur kan detta förklaras? På kursen presenteras och diskuteras vilken roll och funktion religion har i dagens Sverige och varför det ser ut så utifrån teorier om moderna samhällen, sekularisering och globalisering.
Lärare