Sommarkurser 2012

ISLB08, Islamologi: Bilder av Muhammad - islams profet i kultur, teologi och ritual, 7,5 hp

Om kursen
Islams främste profet Muhammad är föremål för kontroverser ända in i våra dagar. Men hur har muslimer sett på denne gestalt? I kursen Bilder av Muhammad: islams profet i kultur, teologi och ritual studeras hur vördnad för och gestaltningar av Muhammad uttryckts av muslimer i skilda tider och sammanhang. I kursen läser vi om den litterära genren sira, "profetbiografi", i både klassisk och modern tid. Olika teologiska resonemang kopplas till dessa biografier, samt deras betydelse i nutida religiositet. Muhammads betydelse för islams mystik ges särskild uppmärksamhet, liksom kontroversiella ritualer som firar hans födelse, mawlid. I en rad seminarier läser vi utdrag ur originaltexter och arbetar aktivt med att analysera dess likheter och skillnader. Kursen vänder sig till alla som är nyfikna på muslimers förhållande till sin främste profet.  

Behörighetskrav:
Grundläggande samt 30 hp akademiska studier
Urval: Platsgaranti
Sommar, halvfart, dagtid, Lund, Normal, Anm-kod S3122, Period 2012-06-04 - 2012-08-24

RHIB07, Religionsvetenskap: Astrologins historia - från antiken till New Age, 7,5 hp

Om kursen
Astrologin – läran om sambanden mellan himlakropparnas rörelser och den mänskliga tillvaron – har under sin flertusenåriga historia ständigt rört sig i gränslandet mellan vetenskap och religion. I denna kurs följer vi astrologins utveckling från dess rötter i Mesopotamien genom den grekisktalande världen till Persien, Indien och medeltidens Europa, dess nedgång efter 1600-talet och dess återkomst i modern tid. Vi ser hur dess idéer har anpassats till olika kulturella tankesystem och till världsreligioner som hinduism, judendom, kristendom och islam, men ibland också utmanat och fördömts av dem.

Behörighetskrav:
Grundläggande samt 30 hp akademiska studier
Urval: Platsgaranti
Sommar, helfart, dagtid, Lund, Normal, Anm-kod S3102, Period 2012-06-04 - 2012-07-06.

TEOB10, Teologi: Vardagslivet och kyrkan, 1500-1900, 7,5 hp

Om kursen
Vanligen möter vi kyrkans historia genom teologiska skrifter, kyrkliga ordningar och makthavares beslut. Historiska förändringar och skeenden sammanfattas och formuleras ofta som läromässiga förändringar. Förändringar i kyrkans tro och liv har genom historien fått konkreta återverkningar på människors levnadsmönster och sätt att tänka. Ibland har också den lilla människans erfarenhet av Gud bidragit till förändring av kyrkan i stort. Kursen vidrör tematiskt frågor kring religion som kultur: Hur har människor i olika tider uppfattat kyrkan, teologin och dess förändringar? Hur har teologin blivit konkret i människors vardag, till exempel vid begravningar, dop, giftermål och nattvard? Går det att tala om evangelium som en social konstruktion, föränderlig över tid, med en verkningshistoria möjlig att spåra i människors vardag?

Behörighetskrav:
Grundläggande samt 30 hp inom samhällsvetenskap, humaniora eller teologi
Urval: Platsgaranti
Sommar, helfart, dagtid, Lund, Normal, Anm-kod S3112, Period 2012-06-04 - 2012-07-06.