lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Salskrivningar & omskrivningar

Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Schema över salstentor

Tentamensmöjligheter för distanskurser som upphört

  • BIVD23 Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I 15 hp

Kursen ges på distans för sista gången vårterminen 2018. Kursen går därefter endast på campus.

Du som är registrerad på distanskursen och efter kursens slut eventuellt har resttentor, kan tentera på distans vid schemalagda tentatillfällen för campuskursen BIVB23 fram till och med uppsamlingstentorna i augusti 2019. Anmälan krävs i sedvanlig ordning till elisabet.goranssonctr.luse. Ange namn, personnummer, vilken delkurs du ska tentera samt vilket lärcenter du tänker tentera vid.
Obs!
Senaste anmälningsdag för uppsamlingstenta i augusti är den 30 juni.

Efter augusti 2019 finns möjlighet att tentera i Lund vid schemalagda skrivningstillfällen för den ordinarie campuskursen.

Har du frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig till studievägledningen på studievagledarectr.luse.

 

  • CTRD12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Kursen ges på distans för sista gången vårterminen 2018. Kursen går därefter endast på campus.

Du som är registrerad på distanskursen och efter kursens slut eventuellt har resttentor, kan tentera på distans vid schemalagda tentatillfällen för campuskursen CTRA12 fram till och med uppsamlingstentorna i augusti 2019.  Anmälan krävs i sedvanlig ordning till elisabet.goranssonctr.luse. Ange namn, personnummer, vilken delkurs du ska tentera samt vilket lärcenter du tänker tentera vid.
Obs!
Senaste anmälningsdag för uppsamlingstenta i augusti är den 30 juni.

Efter augusti 2019 finns möjlighet att tentera i Lund vid schemalagda skrivningstillfällen för den ordinarie campuskursen.

Har du frågor kring detta så är du välkommen att höra av dig till studievägledningen på studievagledarectr.luse.

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du tentera om salsskrivningar. På följande kurser och delmoment kan du tentera i Lund utan någon föranmälan:

  • CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp - Gäller samtliga delkurser

  • RHIA12 Religionshistoria: Grundkurs 30 hp - Gäller delkurserna Religionshistoria I och Religionshistoria II

  • RHIA20 Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion 15 hp - Gäller delkurserna Religionshistoria I och Religionshistoria II

Schemat för dessa omtentor kommer att synas i tentamensschemat för respektive kurs.

OBS! Till övriga kurser med salstentor måste du göra en anmälan senast den 1 augusti till elisabet.goranssonctr.luse.


OBS! NYA RUTINER FÖR UPPSAMLINGSTENTOR I AUGUSTI

I augusti varje år kan du tentera om salsskrivningar. På följande kurser och delmoment kan du tentera i Lund utan någon föranmälan:

  • CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp - Gäller samtliga delkurser

  • RHIA12 Religionshistoria: Grundkurs 30 hp - Gäller delkurserna Religionshistoria I och Religionshistoria II

  • RHIA20 Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion 15 hp - Gäller delkurserna Religionshistoria I och Religionshistoria II


Obs! Till övriga kurser med salstentor måste du göra en anmälan senast den 1/8 till elisabet.goranssonctr.luse.