Salskrivningar & omskrivningar

Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Schema över salstentor - OBS! Examination sker på distans tills vidare p g a Covid-19.

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du tentera om kurser som du inte har godkänt resultat på, så kallade uppsamlingstentor (gäller kurser med salskrivningar). Schemat för dessa omtentor kan du se i länken ovan. Under augusti 2021 kommer alla uppsamlingstentor att ske på distans p g a Covid-19.
 
Du behöver se till att du är (om)registrerad på den kurs du ska tentera för att få relevant information om tentamen via kursen i Canvas och även tillgång till tentamen. Kontrollera med studievägledningen om du är osäker: studievagledarectr.luse

Föranmälan senast den 1 augusti via mejl till berörd lärare krävs för att tentera nedanstående delkurser:

BIVB25 (lärare: Ola Wikander)
BIVC17 (lärare: Blazenka Scheuer)
BIVC16 (lärare: Magnus Zetterholm)
BIVB26 (lärare: Magnus Zetterholm)
BIVB23 delkurs 1 och 2 (lärare: Ola Wikander/Magnus Zetterholm/Sara Järlemyr),
ISLA11 delkurs 1 samt ISLA21  (lärare: Johan Cato), och ISLA11 delkurs 3 samt ISLA23 (lärare: Rickard Lagervall)
RHIA12 delkurs 4 samt RHIA23 (lärare: Paul Linjamaa och Johan Nilsson)

Föranmälan krävs inte för att tentera nedanstående delkurser:
CTRA12, delkurs 1, 2, 3, 4, 5
ÄRED01, delkurs 1, 2, 3, 4, 5
RHIA12 och RHIA20,  delkurs 1 och 2

 

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2021-03-03