Salskrivningar & omskrivningar

Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Schema över salstentor

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du tentera om kurser som du inte har godkänt resultat på, så kallade uppsamlingstentor (gäller kurser med salskrivningar). Schemat för dessa omtentor kan du se i länken ovan.
 
Du behöver se till att du är (om)registrerad på den kurs du ska tentera för att få relevant information om tentamen via kursen i Canvas. Kontrollera med studievägledningen om du är osäker på din registrering: studievagledarectr.luse

OBS! Föranmälan till uppsamlingstentor krävs - anmäl dig senast den 1 augusti via mail till Elisabet Göransson elisabet.goranssonctr.luse. Ange i ditt mail vilken kurs samt ev delkurs du avser att tentera, samt vilket datum tentamen går (se schemalänken ovan).

Dessa uppsamlingstentor ges i augusti:

CTRA12
ÄRED01
RHIA12
RHIA20
RHIA23
BIVB23
BIVB25
BIVB26
BIVC16
BIVC17
ISLA11
ISLA21 
ISLA23

 

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2022-04-08