Salskrivningar & omskrivningar

Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Schema över salstentor - OBS! Examination sker på distans tills vidare p g a Covid-19.

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du tentera om salsskrivningar som du inte har godkänt resultat på, så kallade uppsamlingstentor. Schemat för dessa omtentor kan du se i länken ovan. Under augusti 2020 kommer dock alla uppsamlingstentor att ske på distans p g a Covid-19. Du behöver därför föranmäla dig till den tentamen du avser att skriva.
Anmäl dig senast den 1/8 till elisabet.goranssonctr.luse. Ange namn, personnummer och vilken (del)kurs du tänker tentera! Tentamensformen för respektive kurs meddelas i början av augusti.
Du behöver också se till att du är (om)registrerad på den kurs du ska tentera. Kontrollera med studievägledningen om du är osäker: studievagledarectr.luse.
En rödpenna som markerar texten "Important".

OBS! FÖRANMÄL DIG TILL UPPSAMLINGS-TENTOR I AUGUSTI

I augusti 2020 sker alla uppsamlingstentor på distans och du behöver därför föranmäla dig. Anmälan måste du göra senast den 1/8 till elisabet.goranssonctr.luse. Ange namn, personnummer och vilken (del)kurs du avser att tentera!