Salskrivningar & hemtentor

Obligatorisk anmälan till alla salstentor från och med vårterminen 2023

Från och med vårterminen 2023 är det obligatorisk föranmälan till alla salstentor vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT).

Anmälan öppnar 3 veckor före och stänger 1 vecka innan tentan. Anmäl dig i Ladok: www.student.ladok.se.

Gör så här:

  1. Logga in i Ladok
  2. Välj ”Examinationstillfällen”
  3. Anmäl dig till salstentan.

Endast så många tentor trycks upp som det finns anmälda studenter – kom ihåg att anmäla dig!


Regler för salstentamen för studenter vid institutionerna på LUX

Anonymiserad rättning

Salstentamen

Vid HT-fakulteterna rättas samtliga salstentor anonymt. Unika anonymkoder för varje tentamenstillfälle skapas och sparas i Ladok.

Vad gör jag som student? Skriv av hela den kod som tentavakten markerar på ditt försättsblad när ditt leg har kontrollerats på samtliga blad som du lämnar in. Kontrollera att rätt kod har markerats mot listan med namn och personnummer som tentavakten har och signera med ditt namn i högra kolumnen på tentavaktens lista när du lämnar in. Skriv det antal ark som din hophäftade tenta har i rutan i högra hörnet. Efter tentan kan du se din kod i Ladok. Tentan rättas anonymt av läraren. När du hämtar ut din tenta kan du ange antingen dina personuppgifter eller koden, då receptionen har listan med alla uppgifter.

Vad gör jag som lärare? Följ instruktionerna som finns på intranätet under rubriken "Tentamenshantering": https://internt.ht.lu.se/gu/inst/ctr/grundutbildning/

Hemtentamen

Även hemtentor som har samma upplägg som salstentor rättas anonymt, normalt genom att anonymisering är påslagen i Canvas.

Information till dig som är lärare finns på intranätet under rubriken "Tentamenshantering":

https://internt.ht.lu.se/gu/inst/ctr/grundutbildning/

Har du frågor som lärare? Kontakta digitalht.luse

*

Vid HT-fakulteterna har ett implementeringsprojekt för anonymiserad rättning genomförts under läsåret 21/22 (projektledare Elisabet Göransson). I samband med detta projekt har rapporten Anonymiserade examinationer. En problematiserande forskningsöversikt ställts samman av Johanna Bergqvist Rydén (AHU). Rapporten kan läsas här.

Har du frågor? Välkommen att kontakta tentamenht.luse


Schema över salstentor

Uppsamlingstentor i augusti

I augusti varje år kan du tentera om kurser som du inte har godkänt resultat på, så kallade uppsamlingstentor (gäller kurser med salstentor). Schemat för dessa omtentor kan du se i länken ovan.

Observera att föranmälan krävs till alla salstentor, även uppsamlingstentorna i augusti.

Anmälan öppnar 3 veckor före och stänger 1 vecka innan tentan.

Anmäl dig i Ladok: www.student.ladok.se.

Gör så här:

  1. Logga in i Ladok
  2. Välj ”Examinationstillfällen”
  3. Anmäl dig till salstentan

Endast så många tentor trycks upp som det finns anmälda studenter – kom ihåg att anmäla dig!

Du behöver även se till att du är (om)registrerad på den kurs du ska tentera. Kontrollera med studievägledningen om du är osäker på din registrering: studievagledarectr.luse.

Dessa uppsamlingstentor ges i augusti:

CTRA12
ÄRED01
RHIA12
RHIA20
RHIA23
BIVB23
BIVB25
BIVB26
BIVC16
BIVC17
ISLA11
ISLA21 
ISLA23

 

Utropstecken

Obligatorisk anmälan till alla salstentor

Från och med vårterminen 2023 måste du föranmäla dig i Ladok till din salstenta.

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2023-01-26