Inriktning mot Systematisk teologi

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Systematisk teologi

Dessa kurser ingår i magisterexamen:

Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Systematisk teologi

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12
eller
CTRR30

TLVR12

CTRR23

TLVR46

TLVM56
TLVM66
TLVM76

VALFRIA
30

eller

och

alternativt  

Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.


Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.