Inriktning mot Systematisk teologi

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Systematisk teologi

Dessa kurser ingår i magisterexamen:
  • TLVR12 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • TLVM56 Teologi: Systematisk teologi – examensarbete för magisterexamen 15 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Systematisk teologi

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12
eller
CTRR30

TLVR12

CTRR23

TLVR46

TLVM56
TLVM66
TLVM76

VALFRIA
30
  • CTRR12 Religionsvetenskap: Religion, tradition och kommunikation 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
eller
  • CTRR30 Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • TLVR12 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • CTRR23  Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp (ges vårtermin, halvfart)
  • TLVR46 Teologi: Systematisk teologi – avancerad kurs II 15 hp
  • TLVM56 Teologi: Systematisk teologi – examensarbete för magisterexamen 15 hp
och
  • TLVM66 Teologi: Systematisk teologi – examensarbete för masterexamen 15 hp
alternativt  
  • TLVM76 Teologi: Systematisk teologi – examensarbete för masterexamen 30 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.