Inriktning mot Religionsfilosofi

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Religionsfilosofi

Dessa kurser ingår i magisterexamen:Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Religionsfilosofi

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12
eller
CTRR30

TLVR12

CTRR23

TLVR47

TLVM57
TLVM67
TLVM77

VALFRIA
30
elleralternativtValfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.