Inriktning mot Etik

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Etik

Dessa kurser ingår i magisterexamen:
 • TLVR12 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
 • TLVM51 Religionsvetenskap: Etik – examensarbete för magisterexamen 15 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Etik

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12
eller
CTRR30

TLVR12

CTRR23

TLVR41

TLVM51
TLVM61
TLVM71

VALFRIA
30
 • CTRR12 Religionsvetenskap: Religion, tradition och kommunikation 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
eller
 • CTRR30 Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
 • TLVR12 Tros- och livsåskådningsvetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
 • CTRR23  Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp (ges vårtermin, halvfart)
 • TLVR41  Religionsvetenskap: Etik – avancerad kurs II 15 hp
 • TLVM51 Religionsvetenskap: Etik – examensarbete för magisterexamen 15 hp
  och
  • TLVM61 Religionsvetenskap: Etik – examensarbete för masterexamen 15 hp
  alternativt
  • TLVM71 Religionsvetenskap: Etik – examensarbete för masterexamen 30 hp
  Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

  Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.