Inriktning mot Etik

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Etik

Dessa kurser ingår i magisterexamen:Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Tros- och livsåskådningsvetenskap med inriktning mot Etik

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12
eller
CTRR30

TLVR12

CTRR23

TLVR41

TLVM51
TLVM61
TLVM71

VALFRIA
30
eller
    ochalternativtValfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

    Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.