Inriktning mot Religionsbeteendevetenskap

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap  med inriktning mot Religionsbeteendevetenskap 

Dessa kurser ingår i magisterexamen:
  • RHBR12 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • RHBM56  Religionsvetenskap: Religionsbeteendevetenskap – examensarbete för magisterexamen15 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot Religionsbeteendevetenskap 

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12

RHBR12

CTRR23

RHBR46

RHBM56
RHBM66
RHBM76

VALFRIA
30
  • CTRR12 Religionsvetenskap: Religion, tradition och kommunikation 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • RHBR12 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • CTRR23  Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs – avancerad nivå 15 hp (ges vårtermin, halvfart)
  • RHBR46  Religionsvetenskap: Religionsbeteendevetenskap – avancerad kurs II 15 hp
  • RHBM56  Religionsvetenskap: Religionsbeteendevetenskap – examensarbete för magisterexamen 15 hp
och
  • RHBM66  Religionsvetenskap: Religionsbeteendevetenskap – examensarbete för masterexamen 15 hp
alternativt
  • RHBM76 Religionsbeteendevetenskap: Religionshistoria – examensarbete för masterexamen  30 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.