Inriktning mot Praktisk teologi

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Kyrko- och missionsstudier med inriktning mot Praktisk teologi

Dessa kurser ingår i magisterexamen:
  • KRMR12 Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I (ges hösttermin, halvfart)
  • KRMM55 Teologi: Praktisk teologi – examensarbete för magisterexamen 15 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Kyrko- och missionsstudier med inriktning mot Praktisk teologi

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12
eller
CTRR30

KRMR12

CTRR23

REVR44

KRMM55
KRMM65
KRMM75

VALFRIA
30
  • CTRR12 Religionsvetenskap: Religion, tradition och kommunikation 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
eller
  • CTRR30 Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • KRMR12 Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • CTRR23  Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp (ges vårtermin, halvfart)
  • KRMR45 Teologi: Praktisk teologi – avancerad kurs II 15 hp
  • KRMM55 Teologi: Praktisk teologi – examensarbete för magisterexamen 15 hp
och
  • KRMM65 Teologi: Praktisk teologi – examensarbete för masterexamen 15 hp
alternativt
  • KRMM75 Teologi: Praktisk teologi – examensarbete för masterexamen 30 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.