Inriktning mot Kyrkohistoria

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Kyrko- och missionsstudier med inriktning mot Kyrkohistoria

Dessa kurser ingår i magisterexamen:Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Kyrko- och missionsstudier med inriktning mot Kyrkohistoria

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR12
eller
CTRR30

KRMR12

CTRR23

KRMR43

KRMM54
KRMM64
KRMM74

VALFRIA
30
eller
ochalternativtValfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.