Inriktning mot Nya testamentets exegetik

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Bibelvetenskap med inriktning mot Nya testamentets exegetik

Dessa kurser ingår i magisterexamen:
  • BIVR12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • BIVM52 Teologi: Nya testamentets exegetik – examensarbete för magisterexamen 15 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Bibelvetenskap med inriktning mot Nya testamentets exegetik

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR30

BIVR12

CTRR23

BIVR23

BIVM52
BIVM62
BIVMT2

VALFRIA
30
  • CTRR30 Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • BIVR12 Bibelvetenskap: Avancerad kurs I 15 hp (ges hösttermin, halvfart)
  • CTRR23  Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs  – avancerad nivå, 15 hp (ges vårtermin, halvfart)
  • BIVR23 Teologi: Nya testamentets exegetik – avancerad kurs II 15 hp
  • BIVM52 Teologi: Nya testamentets exegetik – examensarbete för magisterexamen 15 hp
och
  • BIVM62 Teologi: Nya testamentets exegetik – examensarbete för masterexamen 15 hp
alternativt
  • BIVM72 Teologi: Nya testamentets exegetik – examensarbete för masterexamen 30 hp
Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.