Inriktning mot Nya testamentets exegetik

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Bibelvetenskap med inriktning mot Nya testamentets exegetik

Dessa kurser ingår i magisterexamen:

Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Bibelvetenskap med inriktning mot Nya testamentets exegetik

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR30

BIVR12

CTRR23

BIVR23

BIVM52
BIVM62
BIVMT2

VALFRIA
30

och

alternativt

Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.


Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.