Inriktning mot Gamla testamentets exegetik

Magisterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Bibelvetenskap med inriktning mot Gamla testamentets exegetik

Dessa kurser ingår i magisterexamen:Valfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå, minst 15 hp ska vara på avancerad nivå.

Masterexamen i religionsvetenskap och teologi med specialiseringen Bibelvetenskap med inriktning mot Gamla testamentets exegetik

Dessa kurser ingår i masterexamen:

CTRR30

BIVR12

CTRR23

BIVR22

BIVM51
BIVM61
BIVM71

VALFRIA
30
ochalternativtValfria kurser 30 hp inom grund- eller avancerad nivå.

Står det ingen tidsangivelse då en 15 hp-kurs ges, går den vanligtvis på halvfart och kan oftast också läsas på heltid både höst- och vårtermin.