Magister- och masterutbildning

Religionsvetenskap och teologi (60/120 hp) 2012 års studieordning (RARVT)

Magisterutbildningen är uppbyggd kring både obligatoriska och valfria kurser.

Av utbildningens sammanlagda 60 hp ägnas 30 hp åt studier inom en vald specialisering i Avancerad kurs I, 15 hp, och examensarbete, 15 hp.

Utbildningen innehåller 30 hp valfria högskolepoäng. Av dessa kan 15 hp utgöras av kurser från grundnivå. Minst 15 hp måste vara på avancerad nivå.

Masterutbildningen är uppbyggd kring både obligatoriska och valfria kurser.

Masterutbildningen kan läsas som ett program med start hösttermin, eller som fristående kurser med start höst- eller vårtermin.

Av utbildningens sammanlagda 120 hp ägnas 60 hp åt studier inom en vald specialisering. Inom specialiseringen läses Avancerad kurs I och II, samt examensarbete. 30 hp examensarbete är obligatoriskt för alla specialiseringar. Du kan skriva antingen ett magisterexamensarbete på 15 hp och ett masterexamensarbete på 15 hp eller ett masterexamensarbete på 30 hp. För en masterexamen krävs också en metodkurs på avancerad nivå 15 hp.

Utbildningen innehåller 30 valfria högskolepoäng, som kan utgöras av kurser på grundläggande nivå eller på avancerad nivå.

Anmälan

Anmälan till programmet gör du via:

Programmet startar på hösten. 15 april är sista anmälningsdag inför höstterminen.

Behörighet

För behörighet till de olika kurserna, se respektive kursplan. Observera, att du för tillträde till Avancerad kurs I måste ha tagit ut en kandidatexamen samt ha 30 hp på fortsättningsnivå inom den specialisering du söker.

Examen

Den som fullgör utbildningen kan ansöka om någon av dessa examina:
Teologie magister, 60 hp
Teologie master, 120 hp
Filosofie magister, 60 hp
Filosofie master, 120 hp

Utbildningsplan

Utbildningsinnehåll för respektive inriktning

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (Specialisering)
Inriktning:


Bibelvetenskap (Specialisering)
Inriktning:


Kyrko- och missionsstudier (Specialisering)
Inriktning:


Tros- och livsåskådningsvetenskap (Specialisering)
Inriktning:

Lundagård.
Lundagård.
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2023-11-20