Antagen till sommarkurser 2020

Viktig information till dig som har blivit antagen till någon av årets sommarkurser vid CTR.

Alla kurser ges på distans

Årets samtliga sommarkurser vid CTR går på distans. Information om hur du gör för att påbörja och genomföra studierna kommer du att få i ett separat mail för respektive kurs. 

Litteraturlista och kursplan hittar du på respektive kurssida. Där hittar du också länk till kursplattformen Canvas, som kommer att aktiveras vid kursstarten.

Till kurssidorna:

https://www.ctr.lu.se/utbildning/sommarkurser/sommarkurser-2020/


Webbregistrering

Du registrerar dig på sommarkurserna via Studentportalen https://www.student.lu.se där du loggar in med ditt studentkonto. Du hittar kursen vid kommande utbildning. Webbregistreringen är öppen under perioden 2020-06-01 - 2020-06-15.  

Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig så kontakta studievägledningen på studievagledarectr.luse.


Tacka nej?

Om du inte vill ha din plats är vi tacksamma om du meddelar detta så snart som möjligt via mailadressen studievagledarectr.luse.


Antagen med villkor?

I ditt antagningsbesked kan det stå att du är antagen med "villkor" ("VI"). Det betyder att du senast vid kursstart ska visa att du uppfyller förkunskapskraven för att kunna registrera dig och följa undervisningen. Behörighetskravet hittar du i kursplanen på respektive kurssida. Det krävs att du är behörig till kursen för att kunna bli registrerad och följa undervisningen. Finns din behörighet i LADOK ser vi den och du behöver inte visa något. Har du annan behörighet tar du kontakt med studievägledningen.


Studentkonto

När du antas till en kurs vid Lunds universitet erhåller du ett elektroniskt studentkonto. Ett aktiveringsmail skickas automatiskt till den mailadress du har angett på www.antagning.se. Med studentkontot kan du bland annat själv gå in i studiedokumentationssystemet LADOK och se hur många poäng du tagit, vilket betyg du fått och själv skriva ut officiellt giltiga resultat- och registreringsintyg.

Om du saknar ditt aktiveringsmail eller har andra frågor kring ditt studentkonto - kontakta Servicedesk på servicedeskluse.

Mer information om studentkonto och studentportalen hittar du här:

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto-stil-och-studentportalen

 

Studentkår

För dig som vill bli medlem i en studentkår finns HTS, Humanistiska och teologiska studentkåren.

Läs mer om HTS:
htslund.se

Mer information om kårer och nationer:
www.studentlund.se


Facebook

CTR finns på Facebook – gilla vår sida så håller du dig uppdaterad om vad som händer på institutionen!

Gilla oss på Facebook:
www.facebook.se/ctr.lu.se

Johan Grevstig & Tania Norell

Studievägledare, Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontakt: studievagledarectr.luse