lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antagen till sommarkurser 2019

Viktig information till dig som blivit antagen till någon av årets sommarkurser vid CTR.

Obligatoriskt introduktionsmöte

Sommarkurserna som går på campus börjar med ett obligatoriskt introduktionsmöte och det är viktigt att du kommer till kursstarten i god tid. Till dig som är antagen till kursen "Metoo - kamp för erkännande i historia och nutid" kommer mer information till din mail, hur du gör för att påbörja kursen.

Meddela studievägledningen innan kursstart på studievagledarectr.luse om du inte kan närvara vid introduktionsmötet, för att behålla din plats.

Tid för introduktionsmöte och schema för kursen hittar du på respektive kurssida. Där hittar du också kursplan, litteraturlista och eventuell undervisningsplattform. Uppmärksamma eventuella schemaändringar inför start!

Till kurssidorna:
http://www.ctr.lu.se/utbildning/sommarkurser/sommarkurser-2019


Webbregistrering

Du registrerar dig på sommarkurserna via www.student.ladok.se där du loggar in med ditt studentkonto. Du hittar kursen vid kommande utbildning. Webbregistreringen är öppen under perioden 2019-06-03 - 2019-06-10.  

Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig så kontakta studievägledningen på studievagledarectr.luse.

Tacka nej?

Om du INTE vill ha din plats är vi tacksamma om du meddelar detta så snart som möjligt via mailadressen studievagledarectr.luse. Skriv ditt namn, personnummer och vilken kurs du tackar nej till. Vi kan då börja anta reserver.

Antagen med villkor?

I ditt antagningsbesked kan det stå att du är antagen med "villkor" ("VI"). Det betyder att du senast vid kursstart ska visa att du uppfyller förkunskapskraven för att kunna registreras och följa undervisningen. Behörighetskravet hittar du i kursplanen på respektive kurssida. Det krävs att du är behörig till kursen för att kunna bli registrerad och följa undervisningen. Finns din behörighet i LADOK ser vi den och du behöver inte visa något. Har du annan behörighet tar du kontakt med studievägledningen.LUX

CTR finns på LUX, Helgonavägen 3 i Lund – ett gemensamt centrum för humaniora och teologi. Här finns en rymlig studiemiljö med studieplatser, café och bibliotek.

Läs allt om LUX här:

http://www.ht.lu.se/lux/

Studentkonto

När du antas till en kurs vid Lunds universitet erhåller du ett elektroniskt studentkonto. Ett aktiveringsmail skickas automatiskt till den mailadress du har angett på www.antagning.se.

Med studentkontot kan du bland annat själv gå in i studiedokumentationssystemet LADOK och se hur många poäng du tagit, vilket betyg du fått och själv skriva ut officiellt giltiga resultat- och registreringsintyg.

Om du saknar ditt aktiveringsmail eller har andra frågor om ditt studentkonto, ska du kontakta Servicedesk på servicedeskluse.

Mer information om studentkonto och studentportalen:

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto-stil-och-studentportalen

Studentkår

För dig som vill bli medlem i en studentkår finns HTS, Humanistiska och teologiska studentkåren.

Läs mer om HTS:

htslund.se


Mer information om kårer och nationer:

www.studentlund.se

Facebook

CTR finns på Facebook – gilla vår sida så håller du dig uppdaterad om vad som händer på institutionen!

Gilla oss på Facebook:

www.facebook.se/ctr.lu.se

Christina Packalén & Johan Grevstig, studievägledare på CTR


Kontakt: studievagledarectr.luse