Webbresursen AWELU

Med den ökade internationaliseringen av universitetsvärlden ökar kraven på goda kunskaper i engelska. Lunds universitet tar emot fler internationella studenter, fler kurser ges på engelska och behovet av att kunna kommunicera på engelska ökar. Som ett stöd för alla som skriver på engelska vid Lunds universitet har webbresursen AWELU utvecklats.

AWELU fungerar som en hjälp till självhjälp. Webbresursen innehåller både information om engelska språket och om hur man skriver olika slags texter. Användaren får allmän orientering om akademiskt skrivande på engelska, bland annat om språkriktighet, textstruktur, akademisk hederlighet och referenshantering, såväl som exempel och praktiska råd för skribenter. Likaså publiceras på AWELU vanligt förekommande malldokument för administrativt skrivande och en ordlista för termer som är specifika för universitetsvärlden. På AWELU-resursen finns dessutom en sofistikerad egenutvecklad sökfunktion som bidrar till att göra resursens innehåll lättillgängligt. AWELU har utvecklats inom HT-fakulteterna, av personal från ämnet engelska och från IT-enheten.
AWELU
Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2017-06-27