lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Undervisningsplattform

Live@Lund - används fr o m VT17

 

På de flesta av CTR:s kurser används plattformen Live@Lund. Du loggar in med det användarnamn och lösenord som är kopplat till ditt studentkonto.

 

 

Undervisningsplattform UP - används t o m HT16

 

Logga in med StiL-ID och StiL-lösenord. Malmöstudenter använder dator-ID från Malmö högskola.