lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pauline Färdow

Varför är det så intressant att studera teologi? 


- Det är så otroligt mycket, det är bästa utbildningen, verkligen. Med hjälp av teologi går det att studera annan vetenskap som psykologi, sociologi eller filosofi. Det är också början på universitetens historia, teologi är det första ämnet som studerades. Sen är alla så nyfikna på ämnet och vill prata om det.

Är studier i teologi bara för blivande präster? 


- Om man tittar på de som går på utbildningen idag så är många lärarstudenter, men även en del äldre som är nyfikna och har ett intresse för ämnet. Sen handlar en stor del av den offentliga debatten idag om frågor med rötter i religion och religionshistoria. Det är också kul att kunna slå hål på fördomar genom att vara påläst.

Vad får du lära dig? – Något som är extra bra? 


- Oavsett vad man börjar studera så är det en väldigt lång resa, och det viktigaste man får lära sig är att inte bara acceptera allt som man hör, är med om och ser. Att förstå att det finns så många olika ingångar till allt som sker i världen och att inte vara för snabb med att döma människor. Teologi är ett stort och brett område, som när man fördjupar sig i ett ämne även ger en förståelse för helheten.


Hur ser en typisk dag som student ut? 


- Nu när jag läser sista terminen skiljer det sig ganska mycket från tidigare, det är inga föreläsningar, men uppsatsskrivning och en läskurs. Det blir mycket självstudier, en del jobb och föreningsliv.

Du har tidigare studerat en termin i Kent och är nu på väg till Kalifornien, vad är det med utbytesstudier som är så attraktivt?

- Jag har varit två gånger till Jerusalem med olika kurser som går på CTR, och när jag var där så kände jag att det skulle vara skönt om det bara var varmt jämt. Jag kände mig inte klar med studierna så när jag fick erbjudandet att studera i Kalifornien ett år tvekade jag inte. Får man chansen att studera utomlands utan att betala dyra terminsavgifter så är det en fantastisk möjlighet, tänker jag.

Hur är studentlivet som teologistudent? 


-
Lund är den bästa studentstaden så det händer jättemycket aktiviteter och events, - det är bara att haka på. Det är många som engagerar sig i kåren och novischperioden och som teologistudent så kanske man går lite oftare i kyrkan.

Du var med och startade upp Debora, en kristen, feministisk studentförening?

- Det var något jag tänkte på redan då jag började studera, vad roligt det skulle vara att ha en mötesplats för att samtala om livet i relation till att vara troende och feminist.

Som färdig präst har du goda möjligheter till jobb, hur känns det? 


-
Det är ju en välsignelse på något sätt, jag tänker att alla borde få jobba med det som är kul och som de brinner för. I prästyrket finns det också så mycket variation, man kan till exempel jobba på sjukhus eller med ungdomar.

Vad är ditt framgångsrecept? 


-
Göra sånt som man tycker är kul, som man får energi av och samtidigt göra något gott i världen.

 

Text och foto: Björn Fritz