SI-ledare VT21

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp
Desirée Lind
 
Jag kommer att vara SI-ledare på grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag är student på CTR sedan ht19, och kommer under våren läsa kyrko- och missionsstudier och bibelvetenskap när jag inte är SI-ledare. På SI-träffarna kommer vi tillsammans diskutera, reflektera, och hjälpas åt att förstå kursinnehållet, gå igenom gamla tentor och förhoppningsvis ha roligt på vägen!
Ni når mig lättast via Facebook och gruppen för er kurs, ctra12 vt21.

E-post: de1304li-sstudent.luse
 

BIVC17 Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk 15 hp
Gunnel Sparrlöf

Under vårterminen 2021 kommer jag att vara SI-ledare i fördjupningskursen i Gamla testamentet på grundspråk. Jag började läsa hebreiska hösten -19, och blev genast störtkär i språket. Jag är därför oerhört glad över att än en gång få djupdyka ned i den hebreiska grammatiken!
    Jag påbörjade kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi här vid Lunds universitet hösten -18 och läser nu min sista termin, innan jag går över på avancerade studier. SI-verksamheten har hjälpt mig mycket i mina studier och har alltid varit en trygg miljö där alla frågor, stora som små, fått plats och där alla kan bidra med någonting, oavsett studienivå.
     Jag nås bäst på mejl och finns alltid tillgänglig för frågor och funderingar! Vi kommer ha så kul den här våren, hoppas vi ses!

E-post: gunnelviktoriagmailcom


BIVC16 och BIVD24 Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk 15 hp
John Sacrédeus

Jag heter John Sacrédeus och kommer vara SI-ledare i nytestamentlig grekiska. Läsåret 2017/2018 läste jag 30 HP grekiska, en rolig period där man fick översätta och tolka bibeln på dess grundtext. Har varit återkommande SI-lärare i grekiska sedan dess. Att få arbeta som SI-ledare inom just grekiska är ett roligt uppdrag, det är alltid mer givande att översätta tillsammans än enskilt och ofta uppkommer intressanta samtal om det som översatts. Är färdig med min magister i kyrkohistoria och är antagen prästkandidat för Lunds stift.

Hoppas vi ses!

E-post: john.sacredeusgmailcom


Ansvarig SI-metodhandledare på CTR
Tania Norell

Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. Har en doktorandtjänst vid CTR i religionsfilosofi med etik som är vilande. För närvarande är jag studievägledare på CTR.

E-post: tania.norellctr.luse
 

 

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2021-02-05