SI-ledare VT20

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Desirée Lind
 
Jag kommer att vara SI-ledare på grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag är student på CTR sedan ht19, och kommer under våren läsa judaistik och bibelvetenskap när jag inte är SI-ledare. På SI-träffarna kommer vi tillsammans diskutera, reflektera, och hjälpas åt att förstå kursinnehållet, gå igenom gamla tentor och förhoppningsvis ha roligt på vägen! Ni når mig lättast via Facebook och gruppen för er kurs, ctra12 vt20.
Varje gång finns det fika, hoppas vi ses!

E-post: desi.98hotmailcom
 

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk

Niklas Nordenswan

Jag kommer att fungera som SI-ledare för kursen Gamla testamentet på grundspråk, ett outtömligt fascinerande ämne. Jag arbetar för närvarande med min kandidatuppsats i judaistik, vilken behandlar rabbinsk exegetisk litteratur från senantiken. Förutom judaistik har jag i Lund hunnit studera bibelvetenskap, lingvistik och modern hebreiska. Jag har själv väldigt goda erfarenheter av att delta på olika SI-möten, särskilt under den kurs jag nu själv ska hålla i mötena för. Jag upplever att SI-mötena är en ypperlig resurs speciellt för den som studerar språk; språk är en företeelse som uppstår i växelverkan människor emellan, och det är i samverkan med andra man bäst lär sig förstå det. Jag ser framemot en givande termin med alla er hebraister. Vi ses på SI-mötena!

E-post: n.nordenswanhotmailcom
 

Religious Roots of Europe

Amer Sarie

Glad att vara en student inom det internationella mastersprogrammet Religious Roots of Europe. Tidigare har jag studerat sociologi, kommunikation och arabiska vid American University of Beirut. I både Libanon och Sverige var jag ofta involverad i mentorsverksamheten för studenter och unga vuxna. Vad jag tar med mig är den berikande interfaithmiljö som alltid kan vara till hjälp. Därför ser jag mycket fram emot att vara SI-ledare här på CTR. Under våra tutorials kommer vi att diskutera frågor om kursinnehåll och studieteknik samt dagsaktuella frågor om kristendom, judendom och islam.

E-post: amer.sariegmailcom

Ansvarig SI-metodhandledare på CTR

Tania Norell

Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. För närvarande är jag studievägledare på CTR samt doktorand inom religionsfilosofi med fokus på 1600tals filosofen Baruch Spinoza.

 E-post: tania.norellctr.luse