SI-ledare HT21

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp
Desirée Lind
 
Jag kommer att vara SI-ledare på grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag är student på CTR sedan ht19, och kommer under våren läsa judaistik och skriva uppsats bibelvetenskap när jag inte är SI-ledare. På SI-träffarna kommer vi tillsammans diskutera, reflektera, och hjälpas åt att förstå kursinnehållet, gå igenom gamla tentor och förhoppningsvis ha roligt på vägen!

Ni når mig lättast via Facebook och gruppen för er kurs, ctra12 ht21.
https://www.facebook.com/groups/1577812485889582

E-post: de1304li-sstudent.luse
 
BIVB25 Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk 15 hp
Gunnel Sparrlöf

Under höstterminen 2021 kommer jag att vara SI-ledare i kursen Gamla testamentet på grundspråk. Jag började läsa hebreiska hösten -19, och blev genast störtkär i språket. Jag är därför oerhört glad över att än en gång få djupdyka ned i den hebreiska grammatiken!

Jag påbörjade kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi här vid Lunds universitet hösten -18 och läser nu på avancerade nivå. SI-verksamheten har hjälpt mig mycket i mina studier och har alltid varit en trygg miljö där alla frågor, stora som små, fått plats och där alla kan bidra med någonting, oavsett studienivå.

Jag nås bäst på mejl och finns alltid tillgänglig för frågor och funderingar! Vi kommer ha så kul den här hösten, hoppas vi ses!

E-post: gunnelviktoriagmailcom

Ansvarig SI-metodhandledare på CTR
Tania Norell

Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin, parapsykologi och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. Har en doktorandtjänst vid CTR i religionsfilosofi med etik som är vilande. För närvarande är jag studievägledare på CTR.

E-post: tania.norellctr.luse
 
 

 

Sidansvarig: johan.grevstigctr.luse | 2021-08-27