SI-ledare HT19

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs 30 hp

Anna Holmqvist

 

Mitt namn är Anna Holmqvist och kommer under hösten 2019 vara SI-ledare för grundkursen i religionsvetenskap och teologi. Jag har varit student på CTR till och från sen 2015 och skriver för tillfället på min mastersuppsats i islamologi, som är en etnografisk studie av brittisk queer islam. Under höstens gång kommer vi tillsammans att arbeta med och diskutera kursinnehållet, utveckla våra studietekniker samt förbereda oss inför tentorna. SI-verksamheten är till för alla studenter, oavsett ens studiebakgrund, och jag hoppas därför att ni alla kommer delta aktivt. För att enklast nå mig, samt varandra, så går ni med i facebookgruppen ”CTRA12 HT2019”. Vi syns under hösten!

 

E-post: anna.holmqvist94gmailcom

 

Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk

Niklas Nordenswan

Mitt namn är Niklas Nordenswan. Jag kommer under höstterminen 2019 att fungera som SI-ledare för kursen Gamla testamentet på grundspråk, ett outtömligt fascinerande ämne. Jag arbetar för närvarande med min kandidatuppsats i judaistik, vilken behandlar rabbinsk exegetisk litteratur från senantiken.

Förutom judaistik har jag i Lund hunnit studera bibelvetenskap, lingvistik och modern hebreiska. Själv har jag inte varit SI-ledare tidigare, men jag har haft väldigt goda erfarenheter av att delta på olika SI-möten, särskilt under den kurs jag nu själv ska hålla i mötena för. Jag upplever att SI-mötena är en ypperlig resurs speciellt för den som studerar språk; språk är en företeelse som uppstår i växelverkan människor emellan, och det är i samverkan med andra man bäst lär sig förstå det. Jag ser framemot en givande termin med alla er hebraister. Vi ses på SI-mötena!

E-post: n.nordenswanhotmailcom
n.nordenswanhotmailcom

 

Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk

John Sacrédeus

Jag heter John Sacrédeus och kommer vara SI-ledare i nytestamentlig grekiska. Läsåret 2017/2018 läste jag 30 HP grekiska, en rolig period där man fick översätta och tolka bibeln på dess grundtext. Att få arbeta som SI-ledare inom just grekiska känns som ett spännande uppdrag, och ett utmärkt tillfälle att damma av ens grammatiska och språkliga kunskaper. Annars har jag läst en del kyrko- och missionsstudier och tros- och livsvetenskap och skrivit min kandidatuppsats i systematisk teologi. Söker för tillfället till Lunds stift för en framtida prästtjänst. Hoppas vi ses!

E-post: john.sacredeusgmailcom
john.sacredeusgmailcom

 

Religious Roots of Europe

Amer Sarie

Glad att vara en student inom det internationella mastersprogrammet Religious Roots of Europe. Tidigare har jag studerat sociologi, kommunikation och arabiska vid American University of Beirut. I både Libanon och Sverige var jag ofta involverad i mentorsverksamheten för studenter och unga vuxna. Vad jag tar med mig är den berikande interfaithmiljö som alltid kan vara till hjälp. Därför ser jag mycket fram emot att vara SI-ledare här på CTR. Under våra tutorials kommer vi att diskutera frågor om kursinnehåll och studieteknik samt dagsaktuella frågor om kristendom, judendom och islam.

E-post: amer.sariegmailcom
amer.sariegmailcom

Ansvarig SI-metodhandledare på CTR

Tania Norell Sedan 2007 har jag på Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. kand. och en Fil. kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies och en Masterexamen i religionsfilosofi. För närvarande är jag studievägledare på CTR samt doktorand inom religionsfilosofi med fokus på 1600tals filosofen Baruch Spinoza. E-post: tania.norell@ctr.lu.se