lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

SI-ledare VT15

CTRA12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (campuskurs)
CTRD12 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (internetkurs)

Jaqueline Daneberg

Hej! Mitt namn är Jacqueline Daneberg och jag kommer att vara SI-ledare under denna vårtermin. Jag kommer ursprungligen från Göteborgs-trakten men är för närvarande boende och studerande i Lunds närhet. Jag läser min sjätte termin vid CTR och skriver just då kandidatuppsats inom kyrko-och missionsstudier, samt läser några kurser i judaistik. Jag är antagen prästkandidat för Göteborgs stift sedan våren -13. Att vara mentor på institutionen (Du vet väl att du som distansare kan delta på våra SI-möten här på campus?) är en spännande utmaning och jag ser fram emot nya erfarenheter inom såväl studieteknik som samarbete.

Som student vill jag uppmana just dig att gå på dessa möten, berätta vad du vill uppnå och få en bättre chans att få goda resultat i dina studier! Vi SI-ledare finns till som stöd och resurs för dig och dina studier och finns här för din skull. Välkommen!

Katja Holtklint Broomé

Hej! Jag heter Katja Holtklint Broomé och kommer under våren 2015 att vara SI-ledare på grundkursen i religionsvetenskap och teologi, tillsammans med Jacqueline. Jag bor i Malmö men är uppvuxen i Helsingborg, och läser för närvarande en kandidatkurs i engelska som en del i min utbildning till gymnasielärare. Jag har tidigare läst fem terminer på CTR, bland annat kurser inom religionsbeteendevetenskap, etik, religionshistoria, tros – och livsåskådningsvetenskap och islamologi. Den här våren blir min fjärde termin som SI-ledare. Jag ser mycket fram emot det, och hoppas att vi ses på de kommande träffarna!


BIVC01 Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk

Elisabet Nord

Jag som är mentor på GT med hebreiska heter Elisabet Nord och är student på CTR på avancerad nivå med en master i Gamla testamentets exegetik. Jag läste själv hebreiska VT09 och har sedan dess varit mentor för kursen de terminer den getts. Jag kommer att följa er kurs under hela terminen och anpassar verksamheten på träffarna efter vad ni går igenom på föreläsningarna. Mentorsträffarna är till för er och därför ska det givetvis finnas utrymme för era specifika frågor och önskemål. Så, är det något särskilt ni vill att vi ska djupdyka i är det bara att meddela mig det, antingen via mail eller då vi ses i huset och/eller på föreläsningarna. Slutligen; Hebreiskaterminen var en av mina roligaste terminer under utbildningen och därför är det nu min målsättning är att ni en dag ska kunna säga detsamma om VT2015. Välkommen!


BIVC02 Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk

Lovisa Dalbark

Hej! Jag heter Lovisa Dalbark och kommer att vara mentor på kursen nytestamentlig grekiska våren 2015. Det är andra gången som jag är mentor och jag ser fram emot att få vara det igen. Själv tyckte jag att grekiskan var den roligaste kursen jag läst. Jag hoppas att ni också kommer att tycka att det är en rolig kurs. Jag har läst på CTR sedan hösten 2009, även om jag inte läst heltid hela tiden. Välkomna!


Kandidatuppsatser

Tania Norell

För sjunde terminen i följd har jag nöjet att få vara SI-mentor på kursen för de som skriver kandidatuppsats vid CTR. Sedan 2007 har jag vid Lunds Universitet läst judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, religionsbeteendevetenskap, teologi, etik, religionsfilosof i, samt teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap. Jag har en Teol. Kand. och en Fil. Kand. i tros- och livsvetenskap och en Masterexamen i Visual Culture Studies. Det ska bli roligt att vara Er behjälplig i uppsatsskrivarprocessen. Vid mentorsträffarna kommer vi att titta på redan framlagda uppsatser inom olika ämnen. Vi diskuterar t.ex. hur man kan strukturera en ämnespresentation och vad som ingår i uppsats dispositionen och viktigast av allt hur man kommer igång med skrivandet av uppsatsarbetet. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på inför framläggning och opponeringen.

För er som skriver uppsats för första gången kan det kännas överväldigande. Men, om man tar ett steg i taget så kommer man alltid i mål. Det är för att stötta Er i att ta dessa steg, för att bli klara inom tidsramen, som mentorsträffarna erbjuds. Välkomna!


Religious Roots of Europe

Annamaria Laviola

Hej, mitt namn är Annamaria Laviola och jag kommer att vara en av mentorerna inom det internationella masterprogrammmet ”The Religious Roots of Europe”. Under våra träffar kommer vi att diskutera allt från mötet mellan olika religioner och ritualer till teori och metod m.m. Själv går jag sista termin inom RRE. Tidigare har jag läst engelska och historia inom lärarutbildningen, samt latin och antikens historia på Lunds Universitet. Jag har även varit SI-ledare för kurser inom Antikens historia, latin samt italienska och jag ser fram emot att kunna fortsätta som SI-ledare här på CTR.

Ann Jeanette Søndbø

Hi, my name is Ann Jeanette and am a student in the RRE program. I come from Norway, but I have now lived in Sweden for three years. I got my bachelor in religious studies from the Norwegian School of Theology (MF), however, I have also studied some Latin and Aramaic history at Uppsala and Lund University. This semester I am writing my master's thesis. I am working within my major field of interest, namely Patristics, and I will be working with a text of a female Syriac martyr. This term Annamaria and I will be the holding the tutorials. It is the first time for me, but I am looking very much forward to discussing both the major questions of our field of study, and your papers and work.