lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ulla Rönbeck

Ekonomiadministratör, inköpssamordnare, katalogadministratör
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Receptionist, schemaläggare
Driftsenhet LUX
Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post ulla.ronbeckctr.luse

Telefon
046–222 90 36 (ekonomiadministratör)
046–222 64 70 (receptionist)

Rum
B230, hus B (ekonomiadministratör)
LUX:B230 (schemaläggare)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

046–222 90 36