lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är sedan september 2012 doktorand i Nya testamentets exegetik, med särskilt intresse för den tidiga kyrkans framväxt och skapandet av en distinkt kristen identitet. Detta gör att min huvudsakliga inriktning rör framför allt tiden från slutet av det första århundradet och framåt.

Min kandidatexamen har jag från Linköpings Universitet (2010) och Masterexamen från Lunds Universitet (2012). Jag har dessutom läst ett år vid Free Church of Scotland College (2008-2009) i Edinburgh i Storbritannien.

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör förhållandet mellan Hebréerbrevet och 1 Clemensbrevet (90-110 v.t.), med fokus på frågan om den tidigaste receptionen av Nya testamentets skrifter.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Martin Wessbrandt

Universitetslektor
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.wessbrandtctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30