lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1975, 2016 teol. dr i kyrkohistoria, ett tvärvetenskapligt projekt i kyrko- och rättshistoria. I avhandlingen kartläggs och besvaras den historiska bakgrunden till tingspredikan, även hustavlans funktion i 1600-talets teokratiska envälde; likaså kontinuitet och skillnader från 1695 till 1942 års kyrkohandböcker.

Studerat teologi vid Uppsala och Lunds universitet, klassiska språk, filosofi mm. 2003 prästvigd i Sv. kyrkan. Jag arbetade flera år med prof. B. Hägglund vilket ökade mitt teologihistoriska intresse, metod (kritisk realism), teologi och filosofi jag återvänder till är ex. J. Pelikan, T. Weinandy, V. Lossky och R. Sokolowski. Arbetar också med svensk teologi och kyrkohistoria under 1900-talet, Y. Brilioth, N. Söderblom, A. Nygren, G. Aulén m. fl.

Från 2016 arbetar jag med ett projekt om A. Nygren, lundateologin och sanningsbegrepp i ett övergripande idéhistoriskt sammanhang.

2017 gav jag ut 1689 års katekes (första riksnormerande) med inledning och noter.

2018 en predikobok.

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

Senaste böcker:

(2016) Rättegångsgudstjänsten i Sverige: reglering och förändring 1684–1989.

(2017) 1689 års katekes av Olaus Swebilius.

(2018) Ord om Ordet. Predikningar.

Johan Herbertsson

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.herbertssonctr.luse

Telefon 046–222 90 24

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30