lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Johan Åhlfeldt

Forskningsingenjör
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johan.ahlfeldtctr.luse

Telefon 046–222 75 69

Mobil 076–592 13 39

Rum LUX:B415

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30