lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Hösten 2011 började jag som doktorand i ämnet Nya testamentets exegetik. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag den kristologiska och ecklesiologiska innebörden av smörjelsen i Betania i Johannesevangeliet 12:1-8. Jag har undervisat på B-nivå (Bibliska huvudtankar) och C-nivå (Nya testamentet i översättning), samt haft administrativa uppgifter som assistent, sekreterare, samt doktorandrepresentant i valberedning och styrelse.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

UTBILDNING
Teologie magister, Lunds universitet, 2011.
Teologie kandidat, Göteborgs universitet, 2009.
Teologiskt basår, Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium, 2004.
Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, 2003.

ÖVRIGT
Doktorandrepresentant i CTR:s institutionsstyrelse, 2013-2014

Doktorandrepresentant (suppleant) i CTR:s institutionsstyrelse, 2014-2016
Doktorandrepresentant i CTR:s valberedning, 2014-2016
Webbansvarig i Svenska exegetiska sällskapet, 2012-2017
Ungdomspastor, Norrtälje, 2004-2005.

David Svärd

Doktorand
Bibelvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post david.svardctr.luse

Telefon 046–222 43 28

Mobil +7  339 152 24

Rum LUX:B108

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30