lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan 2014 är jag doktorand i praktisk teologi. Tidigare utbildningar: fil. kand. i religionskunskap och musikvetenskap, lärarutbildning i musik, samt masterexamen i kyrkovetenskap.

Mitt forskningsintresse gäller relationer lokala församlingar emellan, samt hur församlingar möter, förstår och relaterar till nya kristna rörelser som initierar förändringar inom liturgi, fromhet, karismatik, dogmatik, gemenskapsformer, etc. Sådana möten har genom historien skapat konflikter. Dess konsekvenser har beskrivits när det gäller nationell och internationell nivå. Det torde dock vara på lokal nivå de flesta relationer av nära slag, som mellan vänner och inom familjer, utsatts för påfrestningar.

Syftet med forskningsprojektet, som har arbetsnamnet Försoningsstrategier i brytningstider, är att utifrån ett lokalt ekumeniskt perspektiv beskriva, analysera och utvärdera möten mellan rörelser och etablerade kristna församlingar, främst utifrån möjliga vägar till konfliktlösning och försoning.

Forskning

Om forskningen

I september 2018 disputerade jag i praktisk teologi med avhandlingen Förnyelse - förbistring - försoning. En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015 efter att ha varit doktorand vid CTR sedan 2014. Tidigare utbildningar: fil. kand. i religionskunskap och musikvetenskap, lärarutbildning i musik, samt masterexamen i kyrkovetenskap.

Mitt forskningsintresse gäller relationer lokala församlingar emellan, samt hur församlingar möter, förstår och relaterar till nya kristna rörelser som initierar förändringar inom liturgi, fromhet, karismatik, dogmatik, gemenskapsformer, etc. Sådana möten har genom historien skapat konflikter. Dess konsekvenser har beskrivits när det gäller nationell och internationell nivå. Det torde dock vara på lokal nivå de flesta relationer av nära slag, som mellan vänner och inom familjer, utsatts för påfrestningar.

Syftet med forskningsprojektet har varit att utifrån ett lokalt ekumeniskt perspektiv beskriva, analysera och utvärdera möten mellan rörelser och etablerade kristna församlingar, främst utifrån möjliga vägar till konfliktlösning och försoning.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Arne Olsson

Forskare
Kyrko- och missionsstudier
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post arne.olssonctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30