lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i Systematisk teologi, och mina huvudsakliga intresseområden befinner sig i gränslanden mellan teologi, kontinental filosofi och skönlitteratur. I min avhandling undersöker jag hur föreställningen att moderniteten inneburit en genomgripande kris för den kristna traditionen har ritat om spelplanen för den moderna och samtida teologin. Vad befinner sig egentligen innanför och vad hamnar utanför ”det kristna” i Europas sekulariseringsprocess? Gränsdragningarna är lika mångtaliga som motsägelsefulla. Genom läsningar av filosofen Friedrich Nietzsche, teologen Karl Barth och författaren Franz Kafka diskuterar jag dessa frågor utifrån ett metodologiskt perspektiv. I kort sammanfattning innebär det att jag undersöker hur krisföreställningen dikterat villkoren och påverkat själva formerna för tänkandet om religion och kristendom i samtiden.

Forskning

Om forskningen

Jag är doktorand i systematisk teologi, och intresserar mig för olika skärningspunkter mellan teologi, kontinental filosofi och litteratur. I min avhandling undersöker jag hur föreställningen att moderniteten inneburit en genomgripande kris för den kristna traditionen har ritat om spelplanen för den moderna och samtida teologin. Den västerländska civilisationen har under de senaste tvåtusen åren formats inom ramarna för en kristen tradition och kultur. Den ”kris” som kristendomen som bekännande religionsutövning har genomgått i Europa det senaste dryga århundradet berör med andra ord bara en begränsad del av det kristna arv som våra nuvarande europeiska samhällen bär på och för vidare. Vad befinner sig egentligen innanför och vad hamnar utanför ”det kristna” i Europas sekulariseringsprocess? Gränsdragningarna är lika mångtaliga som motsägelsefulla. Genom läsningar av filosofen Friedrich Nietzsche, teologen Karl Barth och författaren Franz Kafka utvecklar jag en metodologisk diskussion, där frågor om hur vi överför en viss verklighetsförståelse till tanke och skrift står i fokus.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anna Sjöberg

Doktorand
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anna.sjobergctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30