lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1983, doktorand i systematisk teologi sedan 2008. Mina intresseområden ligger mitt emellan systematisk teologi och filosofi, med särskild dragning till fenomenologin. Jag har primärt ägnat mig åt moderna och samtida filosofiska teologer, med fokus på hur de förstår relationen till filosofin. Särskilt varmt om hjärtat ligger att inbegripa skönlitterära verk i det teologiska och filosofiska tolkningsarbetet.

Forskning

Om forskningen

I mitt pågående avhandlingsprojekt låter jag översättningsbegreppet bli en ingång till frågan hur nittonhundratalets (västerländska) teologi har tagit itu med teologins roll och möjlighetsbetingelser i nihilismens tidsålder. Hur kan den kristna teologin aktualiseras och bli relevant för vår samtid – genom att starkt värna om traditionens integritet, eller genom att ”översätta” kristendomen för en värld som står utanför den kristna traditionens språk? Kan man tänka sig att frågan är felställd, att det finns en tredje väg som inte gör avkall på någon av dessa poler? Nyckelord kan sägas vara: nihilism, översättning, universalitet/partikularitet.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anna Sjöberg

Doktorand
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post anna.sjobergctr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30