lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II

TLVB32

Kurskod: TLVB32
Engelsk titel: Studies in Faith and World Views: Level 2 B
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande samt Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (TLVB31/TLVD31)
Anmälningskod: LU-78002

Introduktionsmöte: 2019-01-22 kl. 13.15 – 14.00: LUX:B237

Lärare: Clara Berg, Martin Lembke, Jayne Svenungsson

Beskrivning

Kursinnehåll

Vilken är människans natur och värde? Om mänskligt liv har ett mål och en framtid, vad avses i så fall med en sådan tanke? Och hur kan vi tänka kring mänskligt lidande och frågor som rör mänsklig ondska? Detta är frågor som analyseras i denna fördjupningskurs inom ämnesområdet tros- och livsåskådning.

Kursupplägget syftar till en kritisk granskning av filosofiska, etiska och teologiska idéer om människan, idag och historiskt, vars olika innehåll leder till olika typer av människosyner.

Kursen avslutas med individuellt fördjupningsarbete.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.