lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs II

KRMB26

Kurskod: KRMB26
Engelsk titel: Church and Mission Studies: Level 2 A
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande samt Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12 / CTRD12 / CTRA11 / CTRD01) eller Religionsvetenskap: Grundkurs (CTRA10) samt Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs I (KRMB25) eller Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia (KRMB23 / KRMB21) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-77982

Introduktionsmöte: 2019-01-21 kl. 13.15 – 15.00: LUX:C215

Lärare: Stephan Borgehammar, Hans Olsson, Katarina Pålsson

Beskrivning

Kursens innehåll

Det finns många kristna kyrkor och grupperingar världen runt. Vad betraktar de som centralt och hur förhåller de sig till varandra? Hur är de organiserade, hur firar de gudstjänst och hur betraktar de sin omgivning?

I den här kursen studerar du följande stora kyrkotraditioner:

• romersk-katolsk

• orientalisk

• ortodox

• luthersk

• reformert

• anglikansk

• baptistisk

• pentekostal

 

Vi kommer att kombinera flera olika perspektiv - historiska, systematisk-teologiska, praktisk-teologiska och missionsvetenskapliga - och beakta förhållanden i hela världen.

I föreläsningar behandlas dels de olika traditionerna var för sig, dels ett antal teman såsom kyrkosyn, ämbetssyn, sakramentsteologi, organisation, kyrkorätt, gudstjänstliv, undervisning, ekumenik och mission.

Vid seminarier studerar och analyserar vi centrala texter utifrån dessa teman. Studiebesök bidrar till fördjupad kunskap om olika kyrkotraditioner i ett svenskt sammanhang. I kursen ingår också ett individuellt skriftligt arbete som redovisas vid ett slutseminarium.

Delkurser

  1. Seminarier, 5 hp
  2. Skriftlig redovisning av kurslitteratur, 5 hp
  3. Individuellt skriftligt arbete, 5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.