Studievägledningen

Studievägledarna kan bland annat hjälpa dig med:

  • Samtal om kursval och planering av studiegång
  • Antagnings- och examensfrågor
  • Registreringsfrågor
  • Studieteknik
  • Dispenser
  • Tillgodoräknanden från andra universitet
  • Pedagogiskt stöd. Om du har dyslexi, en syn- och hörselskada eller andra funktionshinder kan du få extra hjälp under din utbildning. Det kan till exempel handla om en personlig mentor eller utökad tentamenstid. För detta krävs beslut från enheten pedagogiskt stöd, med vilken vi hjälper dig att få kontakt med.
  • Kontakt med övrig personal vid CTR och Lunds universitet

Studievägledare Johan Grevstig

E-post: johan.grevstigteol.luse Tel: 046-222 90 46

Studievägledare Tania Norell - med särskilt ansvar för pedagogiskt stöd

E-post: tania.norellctr.luse
Tel: 046-222 90 48
Studievägledningens hemsida
Johan Grevstig
Johan Grevstig, studievägledare
Sidansvarig: alexander.mauritsctr.luse | 2019-08-12