lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledningen

Studievägledarna kan bl. a. hjälpa dig med:

  • Samtal om kursval och planering av studiegång
  • Antagnings- och examensfrågor
  • Registreringsfrågor
  • Studieteknik
  • Dispenser
  • Tillgodoräknanden från andra universitet
  • Om du har dyslexi, en syn- och hörselskada eller andra funktionshinder kan du få extra hjälp under din utbildning. Det kan till exempel handla om en personlig mentor eller utökad tentamenstid. För detta krävs beslut från enheten pedagogiskt stöd, med vilken vi hjälper dig att få kontakt med.
  • Kontakt med övrig personal vid CTR och Lunds universitet

 

Studievägledare Christina Packalén

E-post: christina.packalenteol.luse

Tel: 046-222 90 48

Studievägledare Johan Grevstig

E-post: johan.grevstigteol.luse

Tel: 046-222 90 46

Christina Packalén

Christina Packalén, studievägledare

Johan Grevstig

Johan Grevstig, studievägledare