Prefekter och studierektorer

Alexander Maurits
Prefekt

E-post
alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23


Johanna Gustafsson Lundberg
Ställföreträdande och biträdande prefekt

E-post
johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

 

Johan Cato
Studierektor

E-post
johan.catoctr.luse

Telefon 046–222 43 24

 

Magnus Zetterholm
Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning har hand om frågor som berör forskarutbildningen.

E-post
magnus.zetterholm@ctr.lu.se

Telefon 046–222 90 41

Alexander Maurits
Alexander Maurits, prefekt