lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Prefekter och studierektorer

Alexander Maurits
Prefekt

E-post
alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23


Johanna Gustafsson Lundberg
Ställföreträdande och biträdande prefekt

E-post
johanna.gustafsson_lundbergctr.luse

Telefon 046–222 43 40

 

Johan Cato
Studierektor

E-post
johan.catoctr.luse

Telefon 046–222 43 24

 

Magnus Zetterholm
Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning har hand om frågor som berör forskarutbildningen.

E-post
magnus.zetterholm@ctr.lu.se

Telefon 046–222 90 41

Alexander Maurits

Alexander Maurits, prefekt

Johanna Gustafsson Lundberg

Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande och biträdande prefekt

Magnus Zetterholm, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning

Magnus Zetterholm, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning