lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Johan Cato, studierektor

046–222 97 53

Johanna Gustafsson Lundberg, stf prefekt

046–222 43 40

Alexander Maurits, prefekt

046–222 03 23

Tania Norell, skyddsombud

Maria Sturesson, skyddsombud

Magnus Zetterholm, biträdande prefekt


Administration

Johan Cato, arkivhanterare, studierektor

Tjänstledig

Johan Grevstig, arkivhanterare, studievägledare

046–222 90 46

Johanna Gustafsson Lundberg, stf prefekt

046–222 43 40

Elisabet Göransson, arkivhanterare, forskare, katalogadministratör, utbildningsadministratör

046–222 90 62

Therese Herter, ekonomiadministratör, inköpssamordnare

046–222 90 36

Anna Kring, ekonom

046–222 90 50

Martin Lembke, arkivhanterare, utbildningskoordinator

046–222 95 89

Alexander Maurits, prefekt

046–222 03 23

Tania Norell, studieadministratör

046–222 90 48

Martin Nykvist, studierektor


Bibelvetenskap

Lisa Buratti, doktorand

046–222 41 50

Samuel Byrskog, professor

046–222 90 56

Chrys C Caragounis, professor emeritus

Sten Hidal, professor emeritus

Daniel Hjort, lärare

Bengt Holmberg, professor emeritus

Bo Johnson, professor emeritus

Joel Kuhlin, doktorand

046–222 43 28

Linnéa Kullenberg, doktorand

046–222 43 36

Fredrik Lindström, professor

046–222 90 53

Tryggve Mettinger, professor emeritus

Elisabet Nord, doktorand

046–222 90 42

Jan Nylund, doktorand

Ludvig Nyman, doktorand

Jennifer Nyström, doktorand

046–222 41 50

Dan Nässelqvist, docent

046–222 97 41

Birger Olsson, professor emeritus

Lars Rydbeck, docent

Blaženka Scheuer, universitetslektor

046–222 90 60

Maria Sturesson, doktorand

046–222 97 55

Ola Wikander, universitetslektor

046–222 43 34

Magnus Zetterholm, docent, universitetslektor

046–222 43 35


Kyrko- och missionsstudier

Thomas Arentzen, gästforskare

Erik Bergman, doktorand

046–222 90 24

Ryszard Bobrowicz, doktorand

Stephan Borgehammar, professor

046–222 46 98

Britt Dahlman, forskare

046–222 90 61

Lars Eckerdal, professor emeritus

Sameh Egyptson, doktorand

Aron Engberg, forskare

046–222 94 63

Lotta Gammelin, doktorand

046–222 90 58

David Gudmundsson, docent, universitetslektor

046–222 90 58

Bo Holmberg, professor

Anders Jarlert, professor, seniorprofessor

046–222 90 37

Vera La Mela, doktorand

Elisabeth Lindow, doktorand

Haitao Liu, gästforskare

Frida Mannerfelt, gästdoktorand

Alexander Maurits, universitetslektor

046–222 03 23

Martin Nykvist, forskare

Clara Nystrand, doktorand

Martina Prosén, doktorand

046–222 90 24

Katarina Pålsson, doktorand

046–222 90 35

Samuel Rubenson, professor

046–222 90 31

Anders Runesson, gästlärare

Sven-Åke Selander, professor emeritus

046–222 32 19

Mika Vähäkangas, professor

046–222 90 59

Andreas Westergren, forskare

046–222 90 52


Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Anders Ackfeldt, forskare

Ive Brissman, doktorand

046–222 90 47

Johan Cato, universitetslektor

046–222 97 53

Olivia Cejvan, doktorand

046–222 75 12

Curt Dahlgren, professor emeritus

Martin Gansten, docent

Antoon Geels, professor emeritus

Eva Hamberg, professor emerita

Jan Hjärpe, professor emeritus

Nina Jakku, doktorand

046–222 75 12

Göta Johansson, doktorand

0142–580 77

Katharina Keim, postdoktor

Rickard Lagervall, doktorand

Paul Linjamaa, forskare

046–222 90 57

Svante Lundgren, docent, forskare

046–222 43 37

Hege Irene Markussen, universitetslektor

Kristina Myrvold, gästprofessor

Johan Nilsson, doktorand

046–222 43 29

Jesper Petersen, doktorand

046–222 43 38

Olle Qvarnström, professor

046–222 90 45

Hanne Trautner-Kromann, professor emerita

Karin Zetterholm, docent, universitetslektor

046–222 90 41

Johan Åberg, universitetslektor

046–222 43 33


Tros- och livsåskådningsvetenskap

Erica Appelros, docent, universitetslektor

046–222 90 55

Clara Berg, doktorand

Ervik Cejvan, doktorand

046–222 41 50

Patrik Fridlund, docent, universitetslektor

046–222 90 51

Elisabeth Gerle, adjungerad professor

046–222 43 29

Aaron Goldman, gästdoktorand

Johanna Gustafsson Lundberg, docent, stf prefekt, universitetslektor

046–222 43 40

Ulf Görman, docent

Gösta Hallonsten, professor emeritus

Kg Hammar, docent

Manfred Hofmann, professor emeritus

Per Lind, doktorand

Jonas Lundblad, doktorand

Jonathan Morgan, doktorand

Tania Norell, doktorand

Tjänstledig

Lovisa Nyman, doktorand

046–222 49 16

Jayne Svenungsson, professor

046–222 43 39

Roy Wiklander, doktorand