RIT nummer 16 (Mars 2014)

Döljer det sig något religiöst budskap i den klassiska rockgruppen Lynyrd Skynyrds texter? Vad är valentinianism? Och finns det något religiöst med OS? Med detta sextonde nummer av RIT vill den sittande redaktionen säga tack till läsarna innan vi alla beger oss in i slutfasen av avhandlingsskrivandet eller söker oss till de outforskade jaktmarkerna som livet efter disputationen ger tillgång till. Vi erbjuder därför ett alldeles särskilt vittspännande nummer. Först ut är ”Follow Your Heart and Nothing Else”. I den här artikeln undersöker Anthony T. Fiscella, doktorand i religionshistoria, möjliga anarko-primitivistiska spår i hårdrocksgruppen Lynyrd Skynyrds klassiska låttexter. Därefter leder doktoranden i religionshistoria Paul Linjamaa oss in i antikens intrikata funderingar kring alltings uppkomst och Guds, andra andliga väsens och människosläktets sanna natur i artikeln ”Valentinianism – vad är det?”
Sist ut är en i dagarna ytterst aktuell artikel av Martin Nykvist, doktorand i kyrkohistoria. ”Neo-olympismens religiösa sentiment” är en introduktion till Pierre de Coubertin, de moderna olympiska spelens andlige fader och den kontext i vilken denne lade grunden till de spektakel och tävlingar som nyligen stund dominerade medierna. Vi hoppas att dessa artiklar, som är så olika samtidigt som de är så lika, kan underhålla och mana till funderingar kring hur ofta världens religioner går igen i både vardag och fest och hur skilda dessa uttryck kan vara. Också vill vi tacka för oss och önska er alla en trevlig vår.

Innehåll RIT nr 16

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse
RIT happens!