RIT nummer 15 (september 2013)

Har svensken blivit en sekulärt andlig rituell tekniker? Hur ter sig döden? Var Augustinus ute och cyklade i sina utläggningar av Jesu liknelser? Är det självklart att yoga i skolan går att förena med kravet på icke-konfessionell undervisning? Efter en längre tids utgivningsuppehåll är RIT nr 15 här, lagom till terminsstarten. Vi inleder med en artikel av vår professor i religionshistoria, Anne-Christine Hornborg, som under rubriken ”På spaning efter den inre potentialen” skriver om de kommersialiserade nyandliga terapiformer som utgör en aspekt av det faktum att religiositeten i Sverige inte minskar, utan i ökad utsträckning utövas i utomkyrkliga sammanhang. Jerker Karlsson, nyantagen doktorand i etik, slår vakt om också icke-åskådliga frågors meningsfullhet i sin artikel ”Åskådlighet och teende”, där han använder dessa två begrepp som analysredskap i ett existensfilosofiskt resonemang om frågan om döden. I sin artikel ”Om ovanor och vanor vid utläggning av Jesu liknelser” rekommenderar doktoranden i Nya Testamentets exegetik Magnus Evertsson att man fokuserar på verben i stället för substantiven, och hävdar att syftet med liknelserna är att uppmana läsaren/lyssnaren att tänka själv. I den avslutande artikeln ”Yoga i skolan – påtvingad religion eller metod för lek och avslappning?” diskuterar Kim Löfqvist, student i religionshistoria, om frågan verkligen ska betraktas som utagerad sedan Skolverket i oktober förra året beslutade att godkänna yoga i skolan, eller om vi nu bör föra en nyanserad diskussion om vad vi egentligen menar med ”icke-konfessionell undervisning”. När du läst Löfqvists artikel har du som läsare bättre underlag för att ta ställning, både i frågan om yoga har en plats i svensk skolundervisning, och i den mer generella frågan om var gränsen går mellan konfessionell och icke-konfessionell undervisning. Med detta önskar redaktionen en god och inspirerande läsning och en riktigt bra hösttermin 2013.

Innehåll RIT nr 15

Prenumenera på RIT!

Vill du bli informerad när ett nytt nummer av RIT släpps? Anmäl dig då hos redaktionen genom att skriva ett par rader till martin.lundteol.luse
RIT happens!